W 1933 r. przy Szkole Powszechnej Męskiej w Dukli Andrzej Pudełko zakłada pierwszą drużynę męską (zdjęcie poniżej).

W latach 1937-1939 powstają nowe drużyny na terenie powiatu krośnieńskiego w: Chorkówce, Dukli, Frysztaku, Iwoniczu Zdroju, Korczynie, Miejscu Piastowym, Odrzykoniu, Potoku, Polance Karol i Turaszówce. W 1956 r.   po przełomie październikowym i Zjeździe Łódzkim następuje odnowa harcerstwa w Polsce. Komendantem hufca został Zbigniew Zborowski, a później hm. Stanisława Urbanek. Powstają pierwsze drużyny w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Naftowym i Liceum Pedagogicznym w Krośnie oraz w Korczynie, Jedliczu, Dukli, Iwoniczu i w innych miejscowościach powiatu krośnieńskiego.

W Dukli mieścił się hufiec. Działały również drużyny specjalnościowe: wodna oraz straży granicznej. W Dukli działał również Harcerski Zespół Artystyczny "ISKRA", nie znam dokładnych dat działania ale dotarłam do materiałów, które mówią o tym iż Iskra była na festiwalu piosenki harcerskiej w 1986 r.

W latach 90-ątych również podjęto próbę wskrzeszenia drużyny w Dukli, nie. To wtedy nasza obecna drużynowa Justyna zalożyła po raz pierwszy harcerski mundur i zakochała się w nim. Mimo tego, iż drużyna nie przetrwała okresu próbnego, ziarnko zostało zasiane. Ponad 15 lat później ziarnko zakiełkowało, dh. Justyna zjawiła się w hufcu w Krośnie z myślą i wiarą, że tym razem drużyna powstanie. Po kilku miesiącach mozolnych przygotowań (październik 2014-kwiecień 2015) druhnie Justynie pozwolono zrobić nabór w Zespole Szkół nr 1 w Dukli (szkoła podstawowa). Na pierwszą zbiórkę przyszło aż 44 osoby, w tym dwie gimnazjalistki: Daria i Magda. Po kilku tygodniach drużyna skurczyła się do kilkunastu osób, które utworzyły trzon nowej drużyny. Chcąc nawiązać do przeszłości, nasza drużyna obrała na nazwę ISKRA. Mamy nadzieję, że będziemy właśnie takimi iskrami dla młodzieży i dzieci. Pokacując im że harcerstwo nie jest wcale archaicznym tworem, ale ma się dobrze. Obecnie drużyna liczy ponad 30 osób, w wieku 10-18 lat, jesteśmy więc drużyną wielopoziomową. Funkcjonują w drużynie 4 zastępy: Hestie, Feniksy, Świetliki oraz Ogniki.

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI!!

PLAN PRACY DRUŻYNY 

na rok szkolny 2017/2018

RADA DRUŻYNY

Drużynowa: pwd. Justyna Zimny-Frużyńska
Przyboczni: 
Marcelina Kozicka
mł. Robin Brozyna

Zastępowi:
Zastęp I „Strażnicy”, zastępowy mł. Stanisław Stojak
Zastęp II „Ogniki”, zastępowa Julia Sajdak
Zastęp III „Skry”, zastępowa och. Marcelina Krówka
Patrol I „Zadyma” patrolowa trop. Daria Klimkiewicz
Skarbnik: Kinga Pilip
Kronikarz: Julia Sztrumpf 

 

MIESIĄC

 

NAZWA ZADANIA LUB IMPREZY

 

 

CO JEST DO ZROBIENIA

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2017

 Biwak jesienny

Jesienny biwak drużyny

Poznając Bekasa

 Harcerski Start 

Harcerski Start Hufca ZHP Krosno

PRO Ekspedycja 

 

Szukamy bunkrów partyzantów w okolicznych lasach – nagrywamy film z wędrówki

 

Październik 2017

Sprzątanie ziemi

Akcja „Sprzątanie ziemi

Wiedza harcerska 

Kurs pierwszej pomocy dla drużyny

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2017

 

Święto Zmarłych

Warty honorowe na 1 listopada

Kwesta na rzecz Żołnierzy Niezłomnych 

 Święto Niepodległości

Udział we mszy świętej za ojczyznę,
Wystawienie warty przy pomniku pojednania,
Zapalanie zniczy pamięci 

 Turniej zastępów

Wykonanie zadań to turnieju zastępów moduł „Radosny patriotyzm” 

Kampania Bohatera

Zakończenie Kampania Bohatera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2017

 Szlachetna Paczka 

 Udział w Szlachetnej Paczce

 Wigilia 

Wigilia drużyny

PRO Ekspedycja

 

Przeprowadzenie sondaży ulicznych o znajomości Bekasa

 

 

 

Styczeń 2018

 Turniej zastępów 

Wykonanie zadań to turnieju zastępów, moduł „Aktywność społeczna

Musztra

Powtórzenie musztry ->  zasady postawy zasadniczej, postawy swobodnej, komendy: baczność, spocznij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2018

PRO Ekspedycja 

Przeprowadzenie wywiadów z rodziną por. Władysława Barana „Bekas”

 Biwak zimowy 

Zimowisko drużyny

 Turniej zastępów 

Wykonanie zadań to turnieju zastępów, moduł „Ciekawość świata

DMB

 Udział w Zlocie Hufca z okazji DMB 

 

 

 

Marzec 2018

 PRO Ekspedycja 

Przygotowanie artykuły do gazety lokalnej o por. Władysława Barana „Bekas”

 Turniej zastępów

 

Wykonanie zadań to turnieju zastępów, moduł „Sprawności na całe życie” 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018

 HTHPN 

Hufcowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Turniej zastępów

Wykonanie zadań to turnieju zastępów moduł „Harcerstwo w ruchu” 

PRO Ekspedycja 

Przeprowadzenie sondaży ulicznych o znajomości wiedzy o Bekasie

 

 

 

 

Maj 2018

Wiedza harcerska

 Specjalna zbiórka z okazji 1 i 3 Maja

Turniej zastępów

 Wykonanie zadań to turnieju zastępów moduł „Braterstwo” 

Święto Hufca

Udział w Święcie Hufca ZHP Krosno 

 

 

Czerwiec 2018

 HGTS

 Udział w HGTS 

 Boże Ciało

Udział we mszy św. na Boże Ciało 

 Odkrywanie regionu 

Wędrówka drużyny po Beskidzie Niskim 

 

 

 Lipiec 2018

 Ognisko 

 Zakończenie roku harcerskiego

 

 

Sierpień 2018

HALIZ 

 

Udział w HAL (Obóz Hufca ZHP Krosno, Zlot Chorągwi Podkarpackiej)

Matki Boskiej Zielnej

Udział we mszy św. na Matki Boskiej Zielnej 

Nasza drużyna jest w trakcie kampanii bohatera, na którego wybraliśmy por. Władysława Baran "BEKAS", związanego z dukielskim terenem.

Był m.in. dowódcą oddziału partyzanckiego oraz 1 kompani 6 pułku strzelców podhalańskich. Jego biografia jest barwna i nie do końca odkryta. Por. Władysława Baran "BEKAS" urodzony 26 czerwa 1913 r. w Teodorówce. Miał troje rodzeństwa: siostrę Olgę i dwóch braci: Jana i Stanisława. Jego rodzice: Paweł i Katarzyna z domu Krężel zajmowlai się gospodarstwem rolnym o pow. 3ha.

Władysław ukończył 7-klasową szkołę podstawową, co w ówczesnej Galicji nie byo popularne (na wsi panował analfabetyzm i dzieci nie posyłano do szkoły). Władysław lubił się uczyć, szczególnie upodobał sobie geografię i geometrię, bardzo starannie również pisał. Służbę wojskową odbył w Przemyślu w jednostce saperskiej, uzyskując stopień przy wyjściu plutonowego. Poszedł w ślady starszego brata Jana, który posiadał stopień sierżanta rezewy. Po wyjściu z wojska rozpoczął pracę na stanowisku praktykanta u dukielskiego geodety. Następnie przeniósł się do pracy do Krosna, do biura geodezyjnego - Stanuli. Rozpoczął wówczas pracę przy parcelacji gruntów i wytyczaniu dróg w Łężanach. Właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę Stefanię Sieniawską, nauczycielkę w szkole podstawowej.

Nie znane są losy Władysława we wrześniu 1939 r., należy jednak zwrócić uwagę że jako plutonowy musiał otrzymać przydział mobilizacyjny. Składanimy się jednak do stwierdzenia, że Władysław był żołnierzem 1939r. Przemawia za tym jego dość wczesne wstąpienie do konspiracji (koniec 1939r.), co mogło być spowodowane kontaktami z oficerami Wojska Polskiego w trakcie kampanii wrześniowej. Natomiast znane są losy jego brata Jana, który brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się on do niewoli, został wywieziony do obozu w Mannheim w Niemczech. Do Polski wrócił po zakończeniu II WŚ.

Był dowódcą mądrym, lojalnym, dbającym o swoich żołnierzy i oddział, którym dowodził. Szanowany i ceniony, jego podwładni liczyli się z jego zdaniem i ufali mu. Odpowiadał za brawurowe akcje dywersyjno-sabotażowe, przy tym nie zapominał o ludności z obecnego krośnieńskiego powiatu. Wielki patriota, całym sercem oddany ojczyźnie. Walczył o wolną Polskę, do końca wierzył w pomoc sojuszników. Bekas w 1949 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za swoją akowską działalność oraz za przynależność do WiN-u. Ślad po nim ginie w areszcie śledczym w Rzeszowie. Z dokumentów do jakich dotarliśmy wynika, iż nie przeżył śledztwa, które trwało ponad 3 tygodnie. Nigdy nie odkryto miejsca jego pochówku. Starając się o nadanie jego imienia naszej drużynie, chcemy oddać mu cześć i przypomnieć o jego życiu, działalności Akowskiej i zagadkowej śmierci mieszkańcom naszego rejonu, na którym się urodzin, żył i o wolność którego walczył.

 

KONSTYTUCJA
6 DH ISKRA W DUKLI

„Nie dajcie się przestraszyć pozorom wielkości zadania. Zniknie ona, gdy raz zobaczycie cel. Potem potrzebujecie tylko mieć go zawsze przed sobą i przystosować szczegóły odpowiednio do niego.(…) Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągniemy nasze najwyższe ideały, lecz to, że są one wysokie” - Naczelny Skaut Świata

ROZDZIAŁ 1

§1 Tożsamość
1.    6 DH ISKRA  jest koedukacyjną Wielopoziomową Drużyną Harcerską.
2.    6 DH ISKRA  działa w Związku Harcerstwa Polskiego.
3.    6 DH ISKRA  działa na terenie Hufca Krosno.
4.    6 DH ISKRA  działa przy Zespole Szkół nr 2 w Dukli. 

§2 Wartości i cele
1.    Swoje działanie 6 DH ISKRA  opiera na wartościach wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.
2.    Podstawowymi wartościami 6 DH ISKRA  są głównie: przyjaźń, zaufanie i współpraca.
3.    Celami istnienia 6 DH ISKRA  są:
•    zapewnienie warunków do rozwoju członkom 6 DH ISKRA ,
•    wzajemne wspieranie się członków 6 DH ISKRA ,
•    pełnienie służby,
•    budowa i rozwijanie więzi międzyludzkich opartych o współpracę i zaufanie,
•    dobra zabawa.

ROZDZIAŁ 2

WŁADZE
§1 Rada Drużyny
1.    Rada Drużyny jest najwyższą władzą drużyny.
2.    W zebraniu Rady Drużyny mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie 6 DH ISKRA .
3.    Pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny są:
drużynowy,
przyboczni,
zastępowi,
skarbnik,
kronikarz,
członkowie kadry.
4.    Rada Drużyny podejmuje najważniejsze decyzje związane z drużyną.
5.    Rada Drużyny może nadać albo odebrać przywileje bycia pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny,
6.    Prawo głosu posiadają członkowie Rady, którzy są obecni.
7.    Rada Drużyny podejmuje decyzje poprzez głosowanie „za” lub „przeciw”.
8.    Istnieje możliwość wstrzymania się od głosu.
9.    Rade Drużyny może zwołać:
•    drużynowy,
•    przyboczny,
•    1/3 członków drużyny.
10.    Rada Drużyny może jako jedyna zadecydować o wprowadzeniu zmian do Konstytucji.
11.    Posiedzenie może się odbyć przy 51% obecnych.

§2 Drużynowy
1.    Drużynowy to przewodnik drużyny, a zarazem przyjaciel obdarzony zaufaniem i posiadający autorytet u członków drużyny.
2.    Drużynowy powołuje przybocznych.
3.    Drużynowy powinien reprezentować Drużynę na zewnątrz.
4.    Drużynowy przyjmuje do drużyny nowych członków.
5.    Drużynowy przyznaje sprawności i stopnie.
6.    Drużynowy posiada decydujący głos przy podejmowaniu wspólnych decyzji.
7.    Drużynowy czuje się odpowiedzialny za pracę drużyny.
8.    Drużynowy pilnie prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

ROZDZIAŁ 3

§1 Obowiązki członka drużyny
1.    Przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, Statutu, Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.
2.    Dbanie o dobre imię 6 DH ISKRA  .
3.    Przestrzeganie zasad obowiązujących na poszczególnych imprezach.
4.    Wywiązywanie się z powierzonych zadań.
5.    Pobyt na zbiórkach w pełnym umundurowaniu.
6.    Każda nieobecność na zbiórce powinna być wcześniej usprawiedliwiona.
7.    Każdy członek ma obowiązek płacenia składek w wysokości 5 zł miesięcznie.
8.    Każdy powinien godnie reprezentować drużynę i starać się być najlepszym w tym, co robi.

§2 Prawa członka drużyny
1.    Każdy członek uczestniczący w życiu drużyny ma prawo pobytu na Radzie Drużyny i wyrażaniu na niej własnych poglądów.
2.    Każdy członek uczęszczający regularnie na zbiórki ma pierwszeństwo pobytu na wyjazdach drużyny niż ten, co zbiórki opuszczał.
3.    Każdy członek drużyny może korzystać ze sprzętu posiadanego przez 6 Drużynę Harcerską ISKRA i Harcówki na zasadach ustalonych przez Radę Drużyny
4.    Każdy członek drużyny ma prawo do wyrażania swoich poglądów związanych z drużyną.

ROZDZIAŁ 4

§1 System pracy drużyny
1.    6 DH ISKRA  pracuje metodyką harcerską oraz starszoharcerską.
2.    Drużyna dba o stworzenie ciąg wychowawczego przez współpracę z jednostkami zrzeszającymi ZHP.
3.    Zbiórki drużyny odbywają się regularnie, przynajmniej jeden raz w miesiącu.

§2 Minimum programowe
1.    Minimum programowe w roku to przeprowadzenie:
•    2 wyjazdów drużyny,
•    obozu letniego, zimowiska lub biwaku,
•    2 niewyjazdowych akcji drużyny,
•    zebrania Rady Drużyny raz na kwartał.

ROZDZIAŁ 5

Nagrody
1.    Nagrody pełnia funkcje wyróżnienia dla członków drużyny.
2.    Nagrodami mogą być:
•    pochwała ustna,
•    wyróżnienie w rozkazie,
•    pobyt na wyjeździe, na którym jest ograniczona liczba miejsc.

ROZDZIAŁ 6

Kary
1.    Kara pełni funkcje upomnienia, która ma za zadanie ostrzec członka drużyny.
2.    Karami mogą być:
•    upomnienie słowne tzw. „żółta kartka”, która ważna jest rok od jej nadania,
•    nagana w rozkazie,
•    zawieszenie w pracy harcerskiej na okres ustalony przez Radę drużyny,
•    skreślenie z listy członków 6 DH ISKRA .
3.    Po trzech upomnieniach w postaci „żółtej kartki” w przeciągu roku, członek drużyny zostaje skreślony z listy członków 6 DH ISKRA.
4.    O udzieleniu kary może decydować drużynowy  lub Rada Drużyny.

ROZDZIAŁ 7

Zdobywanie stopni i sprawności
1.    Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulaminy i instrukcje  GK ZHP.
2.    Zdobywanie stopni harcerskich nadzoruje Rada Drużyny, która decyduje o otwarciu i zamknięciu próby.
3.    Opiekunem próby może być osoba posiadająca wyższy stopień.
4.    Opiekunem próby na Pagon Wędrowniczy może być osoba posiadająca go.
5.    Warunkiem rozpoczęcia próby jest:
•    zgoda opiekuna i Rady Drużyny
•    otwarcie próby rozkazem drużynowego.
6.    Warunek zamknięcia próby jest zrealizowanie wszystkich zadań z karty próby.

ROZDZIAŁ 8

Umundurowanie
1.    Chusta drużyny jest koloru pomarańczowego. Jej brzegi są obszyte brązową tasiemką.
2.    Nakryciem głowy jest rogatywka harcerska oraz zamiennie beret harcerski lub wojskowy koloru brązowego.
3.    Członkowie drużyny noszą dwa pomarańczowe pagony ze stopniem i numerem drużyny.
4.    Umundurowanie dopełniają czarne getry z podwójnymi pomarańczowymi paskami oraz pomarańczowe wywijki.
5.    Członkowie 6 DH ISKRA posiadają spodnie typu bojówki M-65 w kolorze czarnym oraz czarne kurtki.
6.    Członkowie 6 DH ISKRA posiadają pomarańczowe koszulki.
7. W czasie próby harcerza kandydat nosi białą chustę oraz
czarne getry z podwójnymi białymi paskami

ROZDZIAŁ 9

Udział w obozach, biwakach, rajdach
1.    Warunkiem uczestnictwa są:
•    opłacanie składek,
•    regularne uczestnictwo w zbiórkach,
•    zgoda drużynowego,
•    zgoda rodziców lub opiekunów w razie, gdy osoba nie jest pełnoletnia.

ROZDZIAŁ 10

Majątek i finanse
1.    Majątek drużyny jest dobrem wspólnym jej członków.
2.    Obowiązkiem osób korzystających ze sprzętu drużyny jest jego szanowanie.
3.    Wykorzystywanie i przetrzymywanie sprzętu drużyny powinno być ustalone z magazynierem drużyny.

ROZDZIAŁ 11

Przyjęcie do drużyny
1.    Osoba przyjęta do drużyny powinna uczęszczać do IV klasy szkoły podstawowej.
2.    Przyjęcie do drużyny jest poprzedzone okresem próbnym wynoszącym co najmniej 3 miesiące, nie więcej niż 1 rok.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe
1.    Konstytucja może zostać zmieniona tylko i wyłącznie decyzją Radę Drużyny.
2.    Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia przez Rade Drużyny.
3.    Wszelkie postanowienia sprzeczne z Konstytucją tracą moc z chwilą jej ustalenia.

Nasza przygoda z harcerstwem rozpoczęła się 10 kwietnia 2015 r., kiedy to w Zespole Szkół nr 1 w Dukli odbywał się pierwsza zbiórka, na którą przyszło aż 44 osoby. Oczywiście liczba ta z biegiem czasu znacznie zmalała..... Od początku działalności staramy się uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez nasz hufiec. W czerwcu 2015 r.mieliśmy spotkanie ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych OTHALA oraz braliśmy udział w organizacji Dnia Dawcy Szpiku Kostnego. Na wakacjach w lipcu 2015 r.delegacja w sile 8 osób (+drużynowa) wyjechała na swój pierwszy obóz harcerski do Woli Michowej. Czas ten utwierdził nas w przekonaniu, że harcerska droga to droga którą chcemy iść. Na obozie zostały zawarte nasze pierwsze harcerskie przyjaźnie m.in. z 8 DH z Krościenka Wyżnego i 18 DH z Łężan oraz druha Krystiana z obecnie 2 DH. Nie mieliśmy przerwy wakacyjnej i nadal organizowaliśmy zbiórki i wypady. Wybraliśmy się m.in. na Wzgórze 534, gdzie rozegrała się jedna z najcięższych bitew pancernych oraz zorganizowaliśmy apel pamięci poświęcony powstańcom (szczególnie harcerzom i harcerkom Szarych Szeregów), którzy oddali swe życie w Powstaniu Warszawskim. Po wakacjach harcerski start rozpoczęliśmy razem z druhami i druhnami z innych drużyn w Rymanowie Zdroju. W listopadzie wystawiliśmy po raz pierwszy warty honorowe na Cmentarzu Wojskowym oraz wzięliśmy udział w kweście Fundacji Niezłomni.

W grudniu drużyna brała udział w projekcie Szlachetna Paczka, który w Polsce organizowany był po raz 15-sty, a w Dukli po raz 5. Projekt skierowany jest do biednych rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji nie ze swojej winy. Łącznie w tym roku w rejonie Dukla i okolice wolontariusze szlachetnej paczki zapukali z paczkami i nadzieję na lepsze jutro do 58 rodzin z powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy nasza drużyna przywiozła mieszkańcom gminy Betlejemskie Światełko Pokoju, które odebraliśmy podczas mszy świętej w kościele Kapucynów w Krośnie.
Podtrzymując tradycję w św. Szczepana oraz dzień po wybraliśmy się do mieszkańców gminy z kolędą i życzeniami.

16 stycznia 2016 r. zakończył się nasz okres próby, zostaliśmy przyjęci do Związku Harcerstwa Polskiego. Nasza drużyna otrzymała numer 6, wybraliśmy nazwę ISKRA bo chcemy być iskrami działania w naszym środowisku oraz przybraliśmy kolor pomarańczowy na swoje barwy.

 
Drużyna bierze udział w rajdach, biwakach, zlotach, obozach na szczeblu hufcowym oraz sama organizuje swoje wyjazdy. Mimo młodego "wieku" młodzież skupiona w drużynie pod okiem drużynowej stara się prężnie działać. Ma swój pierwszy sukces w ogólnopolskiej rywalizacji w Ruchu Programowo-Metodycznym „Liga Odkrywców”. W ramach Ligi Odkrywców w roku 2015/2016 realizowany był „Czasu Odkrywców”, do którego przystąpiły gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze, klubu i kręgi oraz drużyny wielopoziomowe, czyli sporo ponad 3000 zuchów i harcerzy. Również nasza drużyna jako jedna z 14 jednostek organizacyjnych z chorągwi podkarpackiej zgłosiła się do „Czasu Odkrywców”. W rankingu w klasyfikacji ogólnej spośród 237 jednostek z Polski nasza drużyna zajęła 2 miejsce, natomiast spośród 139 drużyn harcerskich zajęła 1 miejsce. Jednocześnie uzyskując miano "Drużyny Odkrywców" oraz prawo do noszenia pierścieni odkrywców.

Obecnie drużyna działa przy Zespole Szkół nr 2 w Dukli. Zbiórki drużyny odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu, w soboty. Drużyna liczy 20 osób, w wieku od 11 do 17 lat, a drużynową nadal jest jej założycielka druhna Justyna Zimny-Frużyńska.

Free Joomla! template by L.THEME