Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku. Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami. System składa się z próby harcerki/harcerza i sześciu stopni, które przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Harcerki i harcerze:
Ochotniczka / Młodzik
Tropicielka / Wywiadowca

Harcerki starsze i harcerze starsi:
Pionierka / Odkrywca
Samarytanka / Ćwik

Wędrowniczki i wędrownicy:
Harcerka Orla / Harcerz Orli
Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej

W przypadku jeśli harcerz lub harcerska dochodzą do drużyny np. w wieku HS mogą otworzyć próbę harcerską ze stopniem ze swojej metodyki, poszerzonym o zadania z metodyki harcerskiej (np. harcerska ma 14 lat i zaczyna swoją przygodę z harcerstwem, może otworzyć próbę na stopień pionierka poszerzoną o zadania tropicielki i ochotniczki).

 


 
PLIKI DO POBRANIA:

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH

KARTY PRÓB:
KARTA PRÓBY HARCERZA

Ochotniczka / Młodzik
Tropicielka / Wywiadowca
Pionierka / Odkrywca
Samarytanka / Ćwik

 

PLAN PRACY DRUŻYNY 

na rok szkolny 2017/2018

RADA DRUŻYNY

Drużynowa: pwd. Justyna Zimny-Frużyńska
Przyboczni: 
Marcelina Kozicka
mł. Robin Brozyna

Zastępowi:
Zastęp I „Strażnicy”, zastępowy mł. Stanisław Stojak
Zastęp II „Ogniki”, zastępowa Julia Sajdak
Zastęp III „Skry”, zastępowa och. Marcelina Krówka
Patrol I „Zadyma” patrolowa trop. Daria Klimkiewicz
Skarbnik: Kinga Pilip
Kronikarz: Julia Sztrumpf 

 

MIESIĄC

 

NAZWA ZADANIA LUB IMPREZY

 

 

CO JEST DO ZROBIENIA

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2017

 Biwak jesienny

Jesienny biwak drużyny

Poznając Bekasa

 Harcerski Start 

Harcerski Start Hufca ZHP Krosno

PRO Ekspedycja 

 

Szukamy bunkrów partyzantów w okolicznych lasach – nagrywamy film z wędrówki

 

Październik 2017

Sprzątanie ziemi

Akcja „Sprzątanie ziemi

Wiedza harcerska 

Kurs pierwszej pomocy dla drużyny

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2017

 

Święto Zmarłych

Warty honorowe na 1 listopada

Kwesta na rzecz Żołnierzy Niezłomnych 

 Święto Niepodległości

Udział we mszy świętej za ojczyznę,
Wystawienie warty przy pomniku pojednania,
Zapalanie zniczy pamięci 

 Turniej zastępów

Wykonanie zadań to turnieju zastępów moduł „Radosny patriotyzm” 

Kampania Bohatera

Zakończenie Kampania Bohatera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2017

 Szlachetna Paczka 

 Udział w Szlachetnej Paczce

 Wigilia 

Wigilia drużyny

PRO Ekspedycja

 

Przeprowadzenie sondaży ulicznych o znajomości Bekasa

 

 

 

Styczeń 2018

 Turniej zastępów 

Wykonanie zadań to turnieju zastępów, moduł „Aktywność społeczna

Musztra

Powtórzenie musztry ->  zasady postawy zasadniczej, postawy swobodnej, komendy: baczność, spocznij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2018

PRO Ekspedycja 

Przeprowadzenie wywiadów z rodziną por. Władysława Barana „Bekas”

 Biwak zimowy 

Zimowisko drużyny

 Turniej zastępów 

Wykonanie zadań to turnieju zastępów, moduł „Ciekawość świata

DMB

 Udział w Zlocie Hufca z okazji DMB 

 

 

 

Marzec 2018

 PRO Ekspedycja 

Przygotowanie artykuły do gazety lokalnej o por. Władysława Barana „Bekas”

 Turniej zastępów

 

Wykonanie zadań to turnieju zastępów, moduł „Sprawności na całe życie” 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018

 HTHPN 

Hufcowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Turniej zastępów

Wykonanie zadań to turnieju zastępów moduł „Harcerstwo w ruchu” 

PRO Ekspedycja 

Przeprowadzenie sondaży ulicznych o znajomości wiedzy o Bekasie

 

 

 

 

Maj 2018

Wiedza harcerska

 Specjalna zbiórka z okazji 1 i 3 Maja

Turniej zastępów

 Wykonanie zadań to turnieju zastępów moduł „Braterstwo” 

Święto Hufca

Udział w Święcie Hufca ZHP Krosno 

 

 

Czerwiec 2018

 HGTS

 Udział w HGTS 

 Boże Ciało

Udział we mszy św. na Boże Ciało 

 Odkrywanie regionu 

Wędrówka drużyny po Beskidzie Niskim 

 

 

 Lipiec 2018

 Ognisko 

 Zakończenie roku harcerskiego

 

 

Sierpień 2018

HALIZ 

 

Udział w HAL (Obóz Hufca ZHP Krosno, Zlot Chorągwi Podkarpackiej)

Matki Boskiej Zielnej

Udział we mszy św. na Matki Boskiej Zielnej 

W 1933 r. przy Szkole Powszechnej Męskiej w Dukli Andrzej Pudełko zakłada pierwszą drużynę męską (zdjęcie poniżej).

W latach 1937-1939 powstają nowe drużyny na terenie powiatu krośnieńskiego w: Chorkówce, Dukli, Frysztaku, Iwoniczu Zdroju, Korczynie, Miejscu Piastowym, Odrzykoniu, Potoku, Polance Karol i Turaszówce. W 1956 r.   po przełomie październikowym i Zjeździe Łódzkim następuje odnowa harcerstwa w Polsce. Komendantem hufca został Zbigniew Zborowski, a później hm. Stanisława Urbanek. Powstają pierwsze drużyny w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Naftowym i Liceum Pedagogicznym w Krośnie oraz w Korczynie, Jedliczu, Dukli, Iwoniczu i w innych miejscowościach powiatu krośnieńskiego.

W Dukli mieścił się hufiec. Działały również drużyny specjalnościowe: wodna oraz straży granicznej. W Dukli działał również Harcerski Zespół Artystyczny "ISKRA", nie znam dokładnych dat działania ale dotarłam do materiałów, które mówią o tym iż Iskra była na festiwalu piosenki harcerskiej w 1986 r.

W latach 90-ątych również podjęto próbę wskrzeszenia drużyny w Dukli, nie. To wtedy nasza obecna drużynowa Justyna zalożyła po raz pierwszy harcerski mundur i zakochała się w nim. Mimo tego, iż drużyna nie przetrwała okresu próbnego, ziarnko zostało zasiane. Ponad 15 lat później ziarnko zakiełkowało, dh. Justyna zjawiła się w hufcu w Krośnie z myślą i wiarą, że tym razem drużyna powstanie. Po kilku miesiącach mozolnych przygotowań (październik 2014-kwiecień 2015) druhnie Justynie pozwolono zrobić nabór w Zespole Szkół nr 1 w Dukli (szkoła podstawowa). Na pierwszą zbiórkę przyszło aż 44 osoby, w tym dwie gimnazjalistki: Daria i Magda. Po kilku tygodniach drużyna skurczyła się do kilkunastu osób, które utworzyły trzon nowej drużyny. Chcąc nawiązać do przeszłości, nasza drużyna obrała na nazwę ISKRA. Mamy nadzieję, że będziemy właśnie takimi iskrami dla młodzieży i dzieci. Pokacując im że harcerstwo nie jest wcale archaicznym tworem, ale ma się dobrze. Obecnie drużyna liczy ponad 30 osób, w wieku 10-18 lat, jesteśmy więc drużyną wielopoziomową. Funkcjonują w drużynie 4 zastępy: Hestie, Feniksy, Świetliki oraz Ogniki.

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI!!

KONSTYTUCJA
6 DH ISKRA IM. POR. WŁADYSŁAWA BARANA "BEKAS" Z DUKLI

„Nie dajcie się przestraszyć pozorom wielkości zadania. Zniknie ona, gdy raz zobaczycie cel. Potem potrzebujecie tylko mieć go zawsze przed sobą i przystosować szczegóły odpowiednio do niego.(…) Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągniemy nasze najwyższe ideały, lecz to, że są one wysokie” - Naczelny Skaut Świata

ROZDZIAŁ 1

§1 Tożsamość
1.    6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana "BEKAS"  jest koedukacyjną Wielopoziomową Drużyną Harcerską.
2.    6 DH ISKRA 
im. por. Władysława Barana "BEKAS" działa w Związku Harcerstwa Polskiego.
3.   6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana "BEKAS"  działa na terenie Hufca Krosno.
4.    6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana "BEKAS"  działa przy Zespole Szkół nr 2 w Dukli. 

§2 Wartości i cele
1.    Swoje działanie 6 DH ISKRA 
im. por. Władysława Barana "BEKAS"  opiera na wartościach wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.

2.    Podstawowymi wartościami 6 DH ISKRA  są głównie: przyjaźń, zaufanie i współpraca.
3.    Celami istnienia 6 DH ISKRA  są:
•    zapewnienie warunków do rozwoju członkom 6 DH ISKRA ,
•    wzajemne wspieranie się członków 6 DH ISKRA ,
•    pełnienie służby,
•    budowa i rozwijanie więzi międzyludzkich opartych o współpracę i zaufanie,
•    dobra zabawa.

ROZDZIAŁ 2

WŁADZE
§1 Rada Drużyny
1.    Rada Drużyny jest najwyższą władzą drużyny.
2.    W zebraniu Rady Drużyny mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie 6 DH ISKRA .
3.    Pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny są:
drużynowy,
przyboczni,
zastępowi,
skarbnik,
kronikarz,
członkowie kadry.
4.    Rada Drużyny podejmuje najważniejsze decyzje związane z drużyną.
5.    Rada Drużyny może nadać albo odebrać przywileje bycia pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny,
6.    Prawo głosu posiadają członkowie Rady, którzy są obecni.
7.    Rada Drużyny podejmuje decyzje poprzez głosowanie „za” lub „przeciw”.
8.    Istnieje możliwość wstrzymania się od głosu.
9.    Rade Drużyny może zwołać:
•    drużynowy,
•    przyboczny,
•    1/3 członków drużyny.
10.    Rada Drużyny może jako jedyna zadecydować o wprowadzeniu zmian do Konstytucji.
11.    Posiedzenie może się odbyć przy 51% obecnych.

§2 Drużynowy
1.    Drużynowy to przewodnik drużyny, a zarazem przyjaciel obdarzony zaufaniem i posiadający autorytet u członków drużyny.
2.    Drużynowy powołuje przybocznych.
3.    Drużynowy powinien reprezentować Drużynę na zewnątrz.
4.    Drużynowy przyjmuje do drużyny nowych członków.
5.    Drużynowy przyznaje sprawności i stopnie.
6.    Drużynowy posiada decydujący głos przy podejmowaniu wspólnych decyzji.
7.    Drużynowy czuje się odpowiedzialny za pracę drużyny.
8.    Drużynowy pilnie prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

ROZDZIAŁ 3

§1 Obowiązki członka drużyny
1.    Przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, Statutu, Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.
2.    Dbanie o dobre imię 6 DH ISKRA 
im. por. Władysława Barana "BEKAS".

3.    Przestrzeganie zasad obowiązujących na poszczególnych imprezach.
4.    Wywiązywanie się z powierzonych zadań.
5.    Pobyt na zbiórkach w pełnym umundurowaniu.
6.    Każda nieobecność na zbiórce powinna być wcześniej usprawiedliwiona.
7.    Każdy członek ma obowiązek płacenia składek w wysokości 10 zł miesięcznie.
8.    Każdy powinien godnie reprezentować drużynę i starać się być najlepszym w tym, co robi.

§2 Prawa członka drużyny
1.    Każdy członek uczestniczący w życiu drużyny ma prawo pobytu na Radzie Drużyny i wyrażaniu na niej własnych poglądów.
2.    Każdy członek uczęszczający regularnie na zbiórki ma pierwszeństwo pobytu na wyjazdach drużyny niż ten, co zbiórki opuszczał.
3.    Każdy członek drużyny może korzystać ze sprzętu posiadanego przez 6 Drużynę Harcerską ISKRA i Harcówki na zasadach ustalonych przez Radę Drużyny
4.    Każdy członek drużyny ma prawo do wyrażania swoich poglądów związanych z drużyną.

ROZDZIAŁ 4

§1 System pracy drużyny
1.    6 DH ISKRA  pracuje metodyką harcerską oraz starszoharcerską.
2.    Drużyna dba o stworzenie ciąg wychowawczego przez współpracę z jednostkami zrzeszającymi ZHP.
3.    Zbiórki drużyny odbywają się regularnie, przynajmniej jeden raz w miesiącu.

§2 Minimum programowe
1.    Minimum programowe w roku to przeprowadzenie:
•    2 wyjazdów drużyny,
•    obozu letniego, zimowiska lub biwaku,
•    2 niewyjazdowych akcji drużyny,
•    zebrania Rady Drużyny raz na kwartał.

ROZDZIAŁ 5

Nagrody
1.    Nagrody pełnia funkcje wyróżnienia dla członków drużyny.
2.    Nagrodami mogą być:
•    pochwała ustna,
•    wyróżnienie w rozkazie,
•    pobyt na wyjeździe, na którym jest ograniczona liczba miejsc.

ROZDZIAŁ 6

Kary
1.    Kara pełni funkcje upomnienia, która ma za zadanie ostrzec członka drużyny.
2.    Karami mogą być:
•    upomnienie słowne tzw. „żółta kartka”, która ważna jest rok od jej nadania,
•    nagana w rozkazie,
•    zawieszenie w pracy harcerskiej na okres ustalony przez Radę drużyny,
•    skreślenie z listy członków 6 DH ISKRA .
3.    Po trzech upomnieniach w postaci „żółtej kartki” w przeciągu roku, członek drużyny zostaje skreślony z listy członków 6 DH ISKRA.
4.    O udzieleniu kary może decydować drużynowy  lub Rada Drużyny.

ROZDZIAŁ 7

Zdobywanie stopni i sprawności
1.    Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulaminy i instrukcje  GK ZHP.
2.    Zdobywanie stopni harcerskich nadzoruje Rada Drużyny, która decyduje o otwarciu i zamknięciu próby.
3.    Opiekunem próby może być osoba posiadająca wyższy stopień.
4.    Opiekunem próby na Pagon Wędrowniczy może być osoba posiadająca go.
5.    Warunkiem rozpoczęcia próby jest:
•    zgoda opiekuna i Rady Drużyny
•    otwarcie próby rozkazem drużynowego.
6.    Warunek zamknięcia próby jest zrealizowanie wszystkich zadań z karty próby.

ROZDZIAŁ 8

Umundurowanie
1.    Chusta drużyny jest koloru pomarańczowego. Jej brzegi są obszyte brązową tasiemką.
2.    Nakryciem głowy jest rogatywka harcerska oraz zamiennie beret harcerski lub wojskowy koloru brązowego.
3.    Członkowie drużyny noszą dwa pomarańczowe pagony ze stopniem i numerem drużyny.
4.    Umundurowanie dopełniają czarne getry z podwójnymi pomarańczowymi paskami oraz pomarańczowe wywijki.
5.    Członkowie 6 DH ISKRA posiadają spodnie typu bojówki M-65 w kolorze czarnym, czarne kurtki oraz czarne polary.
6.    Członkowie 6 DH ISKRA posiadają pomarańczowe i brązowe koszulki.
7. W czasie próby harcerza kandydat nosi białą chustę oraz
czarne getry z podwójnymi białymi paskami

ROZDZIAŁ 9

Udział w obozach, biwakach, rajdach
1.    Warunkiem uczestnictwa są:
•    opłacanie składek,
•    regularne uczestnictwo w zbiórkach,
•    zgoda drużynowego,
•    zgoda rodziców lub opiekunów w razie, gdy osoba nie jest pełnoletnia.

ROZDZIAŁ 10

Majątek i finanse
1.    Majątek drużyny jest dobrem wspólnym jej członków.
2.    Obowiązkiem osób korzystających ze sprzętu drużyny jest jego szanowanie.
3.    Wykorzystywanie i przetrzymywanie sprzętu drużyny powinno być ustalone z magazynierem drużyny.

ROZDZIAŁ 11

Przyjęcie do drużyny
1.    Osoba przyjęta do drużyny powinna uczęszczać do IV klasy szkoły podstawowej.
2.    Przyjęcie do drużyny jest poprzedzone okresem próbnym wynoszącym co najmniej 3 miesiące, nie więcej niż 1 rok.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe
1.    Konstytucja może zostać zmieniona tylko i wyłącznie decyzją Radę Drużyny.
2.    Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia przez Rade Drużyny.
3.    Wszelkie postanowienia sprzeczne z Konstytucją tracą moc z chwilą jej ustalenia.

Free Joomla! template by L.THEME